Cooking Course

Giovanni 杨其颖

全能料理导师

• 毕业于罗马红虾学院,精通中文,英语,意大利语,西班牙语

• 那不勒斯Don Alfonzo 米其林2星厨师

• 摩德纳Osteria Francescana米其林3星厨师  

• 罗马La Pergola 米其林3星,厨师领班

• 罗马Enoteca La Torre 米其林2星,助理副厨师长

• 东方君悦大酒店Da Giorgio意大利餐厅主厨

• 南京金奥费尔蒙温哥华扒房行政主厨

• 环球美味X蓝带卓越大厨赛事,优秀大厨奖